Technický dozor investora

  • zajištění výběrového řízení na dodavatele
  • odborná kontrola provádění stavebních prací
  • zastupování investora (stavebníka) ve všech fázích realizace stavby (příprava, průběh, dokončení
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí