O firmě

  • Projekční a inženýrská kancelář P-Concept působící v oblasti projekční a inženýrské činnosti ve stavebnictví od roku 1996. V předchozích letech Ing. Petr Pavelec působil převážně v provozním prostředí realizace staveb a v projekční části Pozemních staveb ČB. Dnes kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve všech oblastech stavebnictví.
  • Zpracování projektových dokumentací je výhradně v digitální podobě prostřednictvím výpočetní techniky vybavené specializovanými programy (Cadkon, Autocad), čímž se výrazně snižují komplikace v případě dodatečných změn v již zpracovávaných projektech.
  • Klient má možnost při využití služeb kanceláře připravit svou stavbu od A do Z, tj. prakticky od projednání a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby, její projednání s příslušnými úřady a orgány, jejichž účast v rámci následných stavebních řízení se předpokládá, dále pak zpracování samotné projektové dokumentace v jednotlivých stupních (pro územní a stavební řízení, pro provádění staveb) a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů (územní a stavební povolení).
  • V rámci následné spolupráce pak mají klienti možnost využít služeb v podobě konzultací a odborného dohledu nad výběrem vhodného dodavatele stavby, odborného vedení investorského a autorského dozoru v průběhu stavby a to až po pomoc při přípravě dokončené stavby k provedení kolaudace stavby a její uvedení do provozu.
  • Naše kancelář nabízí svým zákazníkům zpracování projektů individuálních, připravených na míru jejich potřebám a představám, kde důležitou roli hraje komunikace a osobní přístup mezi projektantem a zákazníkem. Zákazník se na nás může obrátit se svým přáním navrhnout a připravit projekt stavby nejen bytové, ale i stavby občanské vybavenosti, objekty provozní a výrobní, projekty související inženýrské infrastruktury a celkového pojednání určité lokality k zástavbě