Kompletní projektová činnost

Jedná se především o projekty pro:

 • stavby pro bydlení – bytové a rodinné domy
 • stavby občanské vybavenosti
  • stavby pro školství a výchovu
  • stavby pro zdravotní a sociální péči
  • stavby pro služby a obchod
  • stavby pro ubytování a stravování
 • stavby průmyslové včetně technologických částí
 • stavby pro zemědělství

Zpracování může zahrnovat:

 • zpracování architektonických studií a investičních záměrů
 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro:
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provádění stavby
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • inženýrská činnost – stanoviska dotčených subjektů, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

Další spolupráce je prováděna s odbornými firmami v oblastech:

 • stavebně-technický průzkum staveb
 • akustické posudky
 • radonový a geologický průzkum
 • polohopisné a výškopisné zaměření
 • energetické audity apod.