Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a, podobně jako energetický štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti. Průkaz energetické náročnosti budovy lze zpracovat pro jakoukoliv budovu. Od 1. 1. 2009 je povinný pro všechny nově stavěné budovy (včetně např. rodinných domů) a pro rekonstrukce větších budov. Užitečný však může být i v dalších případech – například při prodeji, koupi či pronájmu budov.

Požadavky na energetickou náročnost budov upravuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 177/2006 Sb.) a vyhláška č. 148/2007 Sb. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je podle tohoto zákona od 1. 1. 2009 povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit je průkazem energetické náročnosti budovy při

a. výstavbě nových budov,

b. při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

c. při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a.) nebo b.).

Průkaz nesmí být starší 10 let a musí být přiložen stavebnímu úřadu při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz bude mít vliv na hodnotu prodávané nemovitosti, v dohledné době bude nutné jeho předkládání při prodeji a nájmů nemovitostí nejen u nových dotčených účinností zákona o hospodaření s energií.

Provozovatelé budov určených pro poskytování služeb veřejnosti, tedy budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2 mají povinnost umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově. Podle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce tato povinnost platí pouze pro nové stavby nebo budovy po rekonstrukci dle § 6a zákona 406/2000 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení. Posuzovanou budovu zařadí do jedné ze sedmi tříd (A až G) od „mimořádně úsporné“ (A) až po „mimořádně nehospodárnou“ (G). Požadavky na energetickou náročnost budovy splňují budovy zařazené do tříd A až C. Budovy s vyšší energetickou náročností jsou považovány za nevyhovující.

Průkaz-PENB